Хүмүүсийн төлөө санаа тавина

Бид ажилтнууд, орон нутгийн нийгэмлэгүүд ба нийт нийгэмд эрүүл ба тогтвортой ирээдүй байгуулахад өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулахыг эрмэлздэг. Үүний тулд бид ажилтнуудынхаа мэргэжлийг байнга дээшлүүлж, хамтран ажиллагсад болох фермеруудыг дэмжиж, орон нутгийн нийгэмлэгүүдэд ажлын байр үүсгэдэг

Бидний үүрэг

№7 Өөрсдийн хамтрагч ба ажилтнуудад амжилттай хөгжил цэцэглэлийн нь төлөө зориулж аюулгүй ба зөв шударга ажлын орчинг бүтээдэг
  • > 75% ажилтнуудын оролцоо
  • жил бүр > 90% фермеруудтай хийсэн гэрээг сунгадаг
  • 2025 он гэхэд ногоо ургамлын хооллолтыг ажилтнуудын хооронд дэлгэрүүлэх сэдвээр компанийн 100% дэд хэсгүүд санаачилга гарган хэрэгжүүлнэ
  • 100% байнгын ажилтнууд өвчин ба гэнэтийн ослоос хамгаалах даатгалын хөтөлбөрт орсон
  • 100% байнгын ажилтнууд Сайн дурын эрүүл мэндийн даатгалын хөтөлбөрт хамрагдсан
№8 Сургалтын боломж гаргаж, компанид ба түүнээс гадуур нийтийг хамарсан ажил нэвтрүүлдэг
  • 2025 он гэхэд 100% байнгын ажилтнууд өөрийн хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй
  • 2030 он гэхэд 80% фермерууд сургалт ба мэргэжилтнүүд бэлдэхэд дэмжлэг авна
  • 2030 он гэхэд 100% дэд хэсгүүдэд нээлттэй ажлын дадлага нэвтрүүлнэ
  • Менежеруудын 100% нь олон төрөлжилт, тэнцвэр байдал ба хүртээмжтэй байдлын дадлагад хамрагдсан - 2025 он гэхэд
№9 Ажилтнуудаа компанийн дотор ба түүний гадуур нийгмийн санаачилгат арга хэмжээнд оролцохыг дэмждэг
  • 100% манай байгууллагууд орон нутгийн нийгмийн арга хэмжээнд оролцоно -2025 он гэхэд

Bonduelle бүлгийн ажлын үр дүн

Төслүүд

Ажилчдын төлөө санаа тавих
Ногоо офис
Москвагийн офис нь СДС «Зеленый офис.EcoGreenOffice»-ийн шалгуурт тохирсон болохыг батласан. Офис нь салат, базилик, лемонграсс ба бусад органик ногоо ургадаг ногоо тарих талбайтай. Офис дахь ногоон ургамлуудын их хэмжээ нь ажилтнуудыг амарч амралтын үед анхаарлаа сарниулж тайвшруулах зорилготой юм
Ажилчдын төлөө санаа тавих
Аюулгүй байдлын өдөр
Бид жил бүр Аюулгүй байдлын ба хөдөлмөр хамгаалалтын өдрийг талбай бүрт зохион байгуулдаг. Аюулгүй байдлын дүрмийг ажлын байрандаа ба гэртээ давтдаг. Үүнээс гадна, бидэнд аюулгүй байдал гэдэг нь эрүүл мэнд, зөв хооллолт ба экологи орчин тойрноо хамгаалахад оршино
Ажилчдын төлөө санаа тавих
Өргөн нийгмийн багц
Бид өөрсдийнхөө тогтмол ажилтнууд ба гэр бүлийн хоёр гишүүнд ДМС олгодог. Манай компанийн тэтгэврийн хөтөлбөр нь ажилтан ба компанийн ажилтнуудын хураамжаар дагалдан санхүүждэг
Нийгмийн төслүүд
Донорын компанит өдрүүд
Bonduelle-ийн донорын өдрүүд нь манай үйлдвэрийн ба хөдөө аж ахуйн хэсгүүдийн ажилтнуудын хооронд, мөн Москвагийн офист байнга явагддаг
Бидэнтэй холбогдоно уу

Сайт дээр дэлгэрэнгүй