Тогтвортой хөгжил ба бидний зорилго

Бид хүмүүсийн сайн сайхан байдал ба дэлхийн эрүүл мэндийн төлөө ургамлын гаралтай хоол тэжээлээр хооллолтоо баяжуулах урам өгдөг

Bonduelle-ийн 7 үнэт зүйлс

Хүмүүсийг хайрлан дэмжих
Бид хүмүүст ургамал ногоотой хооллолтын тухай ярьж, шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг олж нээхэд тусална. Бид ажилтнууддаа маш тухтай нөхцөл байдал үүсгэж, сургалт ба мэргэжлийг нь дээшлүүлж, шинэ тоног төхөөрөмж худалдаж авдаг
Зөв шударга байдал
Бид компанийн бүх ажилтнуудад ажлын шатлалаар өсөх ижил боломж олгодог
Ёс журам
Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ ба ажилтнуудынхаа өмнө хүлээсэн үүргээ цагтаа биелүүлж нээлттэй ба шударга ажилладаг
Итгэл
Бид ажилтнуудынхаа шинэ санаачилгуудыг дэмждэг - үүнийг компанийн ажилд тэдний саналын дагуу оруулан нэвтрүүлдэг. Санаа бодлоос хэрэгжүүлэлт хүргэхэд тусалдаг
Энгийн байдал
Бид нээлттэй харьцаанд бэлэн: удирдлага ба менежерт дуртай асуулт ба саналтай хандаж болно
Төгс төгөлдөр байдал
Бид бүтээгдэхүүнүүдийнхээ чанарыг маш нягт хянадаг - энэ бол бидний давуу тал юм. Бид нөөцөндөө маш хямга ханддаг бөгөөд орчин үеийн дронууд ба хөрсний байдал заагч гэх зэргийн технологиудыг хэрэглэдэг
Нээлттэй байдал
Бид үйлдвэрлэл, түрээс ба нийлүүлэгч хайлтын шинэ санаа ба бодолд байнга нээлттэй

Та Bonduelle компанийн үнэт чанарыг хэр зэрэг хуваалцдаг вэ?

1
2
3
4
5

Тогтвортой хөгжил

Бид байгаль бол бидний ирээдүй гэдэгт итгэлтэй. BPact стратеги нь Bonduelle-ийн нийгмийн ба экологийн үүрэг бөгөөд гурван чиглэлээр хэмжигдэнэ: Хооллолт, Дэлхий ба Хүмүүс. Бидний зорилго бол хүн бүрийн хоолонд ургамлын гаралтай хүнсний хэсгийг нэмэгдүүлэхэд оршдог

Тогтвортой хөгжлийн түүх

1996
Анхны хөдөө аж ахуйн дүрэм боловсруулалт. Түүний зорилго гэвэл ногооны сайн чанарыг баталгаажуулахаар хөрсний үр шимийг хадгалах, хөдөө аж ахуйн химийн бодисуудыг мөрдөн хянахад оршино.
2002
4 чиглэлээр компанийн нийгмийн хариуцлагын анхны хөтөлбөрийг гаргасан: Хөдөө аж ахуй, Хүмүүс, Чанар ба Хооллолт, Байгалийн нөөц
2004
Луи Бондюэлийн сан үүсгэн байгуулалт. Сан нь шинжлэх ухааны тандалт ба эрүүл хооллолтын орон нутгийн төслүүдийг дэмждэг. Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй
2012
Олон нийтийн санхүү бус тайланг тайлагналын глобал санаачилгын стандартын дагуу бүтээн гаргалт (Global Reporting Initiative, GRI). Ёс суртахууны дүрмийн нийтлэл
2016
КСО-ийн шинэ давуу талын чиглэлүүдийн тодорхойлолт: Хүмүүс, Ургамлын гаралтай хүнс ба Дэлхий
2019
2025 он хүртэлх зорилгуудыг агуулсан B!Pact тогтмол хөгжлийн сэдвээр стратеги үүсгэн байгуулах
2020
2025 он хүртэл BCorp стандартаар гэрчлүүлэх компанийн зорилгын тухай мэдэгдэл
2021
Зорилгодоо хүрэхээ ажилтнуудын урамшуулалтыг тодорхойлсон INSPIRE компанийн хөтөлбөр гаргах
Бидэнтэй холбогдоно уу

Сайт дээр дэлгэрэнгүй