Бодлого ба ажиллагаа

Ажлын сахилгын журам

Энэ бол бүх ажилчдаас шаардах ажлын ёс суртахууны дүрэм юм
Ажлын сахилгын журамDOCX, 34 KB

Нийлүүлэгчдийн ажлын ба ёс суртахууны сахилгын журам

Нийлүүлэгчдийг сайтар сонгох бол компанийн давуу талын нэг бөгөөд тогтвортой хөгжлийн суурь юм. Журмын шаардлагууд бүх нийлүүлэгчид ба контрагентуудад хамаарна
Нийлүүлэгчдийн ажлын ба ёс суртахууны сахилгын журамDOCX, 45 KB

Бүх сонирхсон талуудын мэдээллийн систем

Аюулгүй веб платформ нь ажилтнууд ба нийлүүлэгчдийн ирээдүйн боломжийн зөрчлүүдийн тухай мэдээллийг цуглуулдаг. Систем нь мэдээлэгчдийн хамгааллыг батлах ба бүх мэдээллийг үзэн боловсруулдаг
Бүх сонирхсон талуудын мэдээллийн системDOCX, 13 KB

Бэлгүүдийн тухай бодлого

Компанийн нэрийн өмнөөс ажилладаг ажилтан бүгд урилга, зочин хүлээж авах тэмдэг ба ажлын бэлгүүдэд хамрах дүрмүүдийг мэдэж тооцоолох шаардлагата
Бэлгүүдийн тухай бодлогоDOCX, 73 KB
Бидэнтэй холбогдоно уу

Сайт дээр дэлгэрэнгүй